blear.utils.canvas-content

1Introduction

2Example

var canvasContent = require('blear.utils.canvas-content');

3Static

3.1.toBase64(canvasEl, options): base64String

将画布内容转换为 base64。

3.1.1canvasEl

 • 类型:HTMLCanvasElement
 • 说明:画布节点

3.1.2options

 • 类型:Object
 • 说明:配置
3.1.2.1options.type
 • 类型:String
 • 说明:文件类型,支持的有 image/jpgimage/png
 • 默认:image/png
3.1.2.2options.quality
 • 类型:Number
 • 说明:质量比例
 • 默认:1

3.1.3base64String

 • 类型:String
 • 说明:base64 字符串

3.2.toBlob(canvasEl, options, callback(blob)): undefined

将画布内容转换为 blob(binary large object),这是一个异步过程。

3.2.1canvasEl

 • 类型:HTMLCanvasElement
 • 说明:画布节点

3.2.2options

 • 类型:Object
 • 说明:配置
3.2.2.1options.type
 • 类型:String
 • 说明:文件类型,支持的有 image/jpgimage/png
 • 默认:image/png
3.2.2.2options.quality
 • 类型:Number
 • 说明:质量比例
 • 默认:1

3.2.3callback

3.2.3.1callback: this
 • 类型:this
 • 说明:指向 canvasEl
3.2.3.2callback: blob
 • 类型:Blob
 • 说明:转换后的 blob

3.3.saveAs(canvasEl, name, [options]): undefined

将画布内容保存为本地文件。

3.3.1canvasEl

 • 类型:HTMLCanvasElement
 • 说明:画布节点

3.3.2name

 • 类型:String
 • 说明:待保存的文件名

3.3.3options

 • 类型:Object
 • 说明:配置
3.3.3.1options.type
 • 类型:String
 • 说明:文件类型,支持的有 image/jpgimage/png
 • 默认:image/png
3.3.3.2options.quality
 • 类型:Number
 • 说明:质量比例
 • 默认:1

3.4.supportToBlob: supportToBlob

是否支持将画布内容转换为 blob。

canvasContent.supportToBlob;
// => true or false

3.4.1supportToBlob

 • 类型:Boolean
 • 说明:判断当前浏览器是否支持 Blob

4Dependencies

5Reference